1. etyl

  etyl (av eter och grekiska hylē ’materia’), benämning på den organisk-kemiska gruppen C 2H 5.
 2. etyl

  ety´l subst. ~en ORDLED: et-yl-en
  Svensk ordbok
 3. etylen

  etylen, äldre benämning på eten.
 4. etylacetat

  etylacetat, ättiksyraetylester, ättiketer (äldre, oegentlig benämning) CH 3COOC 2H 5, färglös, flyktig vätska med behaglig lukt.
 5. etylmorfin

  etylmorfin, läkemedel som framställs ur morfin genom att en etylgrupp införs i 3-ställning i morfinmolekylen.
 6. etylendiamin

  etylendiamin, NH 2CH 2CH 2NH 2, färglös vattenlöslig vätska som ryker i luft och har stark ammoniaklukt.
 7. etylklorid

  etylklorid, kloretan , CH 3CH 2Cl, lättflyktig vätska med sötaktig lukt som förgasas vid temperatur över 12 °C. Ämnet förgasas omedelbart när det sprutas på huden.
 8. etylakrylat

  etylakrylat, färglös, brandfarlig vätska med stark lukt.
 9. etylendiklorid

  etylendiklorid, äldre benämning på 1,2- dikloretan.
 10. etylendiamintetraättiksyra

  etylendiamintetraättiksyra, systematiskt namn på EDTA.