1. etyn

  etyʹn, acetylen, C2H2, H–C≡C–H, den enklaste förening som innehåller en kol-koltrippelbindning.

 2. etyn

  ety´n subst. ~et ORDLED: etyn-et
  Svensk ordbok
 3. omättade kolväten

  omättade kolväten är kemiska föreningar med minst två kolatomer som sitter ihop med antingen en dubbelbindning eller en trippelbindning.

 4. alkyner

  alkyner, acetylenkolväten, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n − 2, karakteriserad av närvaron av en kol-koltrippelbindning i en rak eller grenad kolvätekedja.
 5. karbider

  karbider, föreningar mellan kol och ett annat grundämne med lägre eller lika elektronegativitet.
 6. acetylen

  acetyleʹn, trivialnamn på etyn.

 7. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 8. trippelbindning

  trippelbindning är när tre elektronpar binder samman två atomer i en molekyl.

 9. tholiner

  tholiner,, grupp fasta organiska föreningar vilka bildas vid bestrålning av enkla molekyler med energirika partiklar och UV-ljus.
 10. litium

  litium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna; kemiskt tecken Li.