1. etyn

  etyʹn, acetylen, C2H2, H–C≡C–H, den enklaste förening som innehåller en kol-koltrippelbindning.

 2. omättade kolväten

  omättade kolväten är kemiska föreningar med minst två kolatomer som sitter ihop med antingen en dubbelbindning eller en trippelbindning.

 3. alkyner

  alkyner, acetylenkolväten, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n − 2, karakteriserad av närvaron av en kol-koltrippelbindning i en rak eller grenad kolvätekedja.
 4. etyn

  ety´n subst. ~et ORDLED: etyn-et
  Svensk ordbok
 5. acetylen

  acetylen är ett annat namn på etyn.

 6. karbider

  karbider, föreningar mellan kol och ett annat grundämne med lägre eller lika elektronegativitet.
 7. trippelbindning

  trippelbindning är när tre elektronpar binder samman två atomer i en molekyl.

 8. kolväten

  kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår.
 9. tholiner

  tholiner,, grupp fasta organiska föreningar vilka bildas vid bestrålning av enkla molekyler med energirika partiklar och UV-ljus.
 10. litium

  litium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna; kemiskt tecken Li.