1. krigsbarn

  krigsbarn, barn som under och efter krig flytt eller evakuerats till icke krigförande länder.
 2. Museum Dahlem

  Museum Dahlem , konstmuseum i Berlin (stadsdelen Dahlem), från 1950-talet Västtysklands viktigaste museum för tysk och europeisk bildkonst med verk som under andra världskriget evakuerats från främst Altes och Neues Museum, Kaiser-Friedrich-Museum och Nationalgalerie.
 3. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 4. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.