1. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 2. evakuering

  evakuering är när man för bort till exempel människor och djur från en plats eftersom något farligt annars kan hända dem där.
 3. evakuering

  evakuering, framställning av vakuum (genom utpumpning av luft eller gas, t.ex. ur ett slutet rum eller ett instrument) eller utsugning av luft (frånluft) från bostadsrum etc.
 4. Operation Dynamo

  Operation Dynamo, kodnamn för evakueringen av brittiska, franska och belgiska soldater 29 maj till 4 juni 1940.
 5. Suezkrisen

  Suezkrisen, konflikten 1956 mellan Egypten, Israel, Storbritannien och Frankrike.

 6. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 7. Dunkerque

  Dunkerque, nederländska Duinkerke, engelska Dunkirk, tyska Dünkirchen, hamnstad vid Engelska kanalen i Hauts-de-France, nordligaste Frankrike.

 8. Douglas MacArthur

  MacArthur, Douglas, född 26 januari 1880, död 5 april 1964, amerikansk militär, brigadgeneral 1918 och general 1930.
 9. jordskred

  jordskred, snabb massrörelse i jordtäcket över en eller flera glidytor.
 10. befolkningsomflyttningar

  befolkningsomflyttningar, medvetna handlingar från regeringen i ett land i syfte att tvinga eller med hårda metoder förmå etniska grupper eller andra befolkningskategorier att lämna sin hemort eller sitt land.