1. evaluera

  evalue´ra verb ~de ~t ORDLED: e-valu-er-ar SUBST.: evaluerande, evaluering
  Svensk ordbok
 2. evaluering

  evaluering (av evaluera, av franska évaluer ’uppskatta’, ’värdera’), bedömning av olika sociala instruments förmåga att fungera på önskat sätt, se utvärdering.
 3. Horners schema

  Horners schema, består i att man räknar fram värdet av polynomet
 4. utvärdera

  u`tvärdera verb ~de ~t ORDLED: ut--värd-er-ar SUBST.: utvärderande, utvärdering
  Svensk ordbok
 5. evalvera

  evalve´ra verb ~de ~t ORDLED: e-valv-er-ar SUBST.: evalverande, evalvering
  Svensk ordbok
 6. värdera

  värde´ra verb ~de ~t ORDLED: värd-er-ar SUBST.: värderande, värdering
  Svensk ordbok
 7. valuta

  valu`ta subst. ~n valutor ORDLED: val-ut-an
  Svensk ordbok