1. evangelisk-luthersk

  evangelisk-luthersk , benämning på en ståndpunkt som medvetet anknyter till 1500-talets lutherska reformation.
 2. Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner

  Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner, till 2005 Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner, missionssällskap, uppkommet ur 1800-talets inomkyrkliga, nyevangeliska väckelserörelse.
 3. Norska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

  Norska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, trossamfund, bildat 1953. Gudstjänstverksamheten är koncentrerad till Stockholm och Göteborg.
 4. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 5. Tyska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

  Tyska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, Tyska kyrkan, trossamfund som verkat i Sverige sedan 1570-talet.
 6. Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan, evangeliskt-lutherskt trossamfund, nationalkyrka med viss relation till staten.

 7. statsreligion

  statsreligion innebär att invånarna i ett land måste tillhöra en viss religion.
 8. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

  Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, samfund, bildat 1945 efter den omfattande flyktinginvandringen från Estland 1944.

 9. Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige

  Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, samfund bildat 1945 efter den omfattande flyktinginvandringen från Lettland 1944.
 10. uppenbarelse

  uppenbarelse, inom religionerna en gudomlig självmeddelelse från gudar, andar eller makter i en annan värld än vår.