1. ex

  ex subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ex-et
  Svensk ordbok
 2. ex-

  ex-, latinskt prefix med betydelserna ’ut’, ’undan’, ’utan’ eller grekiskt prefix med betydelserna ’ut’, ’bort’.
 3. ex-

  ex- förled
  Svensk ordbok
 4. ex officio

  ex officio (latin), e.o., å ämbetets vägnar.
 5. ex auditorio

  ex auditorio (latin), ur åhörarkretsen, se extra opponent.
 6. ex tempore

  ex tempore (lat.,’utan förberedelse’). Ex tempore-läkemedel tillreds på apoteket för ett speciellt behov i motsats till av industrin standardförpackade läkemedel.
 7. ex gratia

  ex gratia, av nåd, ett uttryck som används för fall där någon gratis uppfyller en skyldighet utan att vara rättsligt förpliktad till det.
 8. ex ante

  ex ante, nationalekonomisk term använd för att karakterisera en förväntad eller planerad storhet, t.ex. ett företags förväntade försäljning eller planerade produktion.
 9. ex lege

  ex lege, juridisk term som betecknar att en påföljd, en handling e.d. inträder omedelbart på grund av ett lagstadgande.
 10. ex post

  ex post, nationalekonomisk term för att karakterisera en storhet (t.ex. ett företags försäljning under ett år) som betraktas efter det att den realiserats.