1. ex ante

  ex ante, nationalekonomisk term använd för att karakterisera en förväntad eller planerad storhet, t.ex. ett företags förväntade försäljning eller planerade produktion.
 2. ex cathedra

  ex cathedra, uttryck som används sedan Första Vatikankonciliet (1869–70) särskilt om de tillfällen då påven talar officiellt och – enligt romersk-katolsk uppfattning – å hela kyrkans vägnar.
 3. ex post

  ex post, nationalekonomisk term för att karakterisera en storhet (t.ex. ett företags försäljning under ett år) som betraktas efter det att den realiserats.
 4. ex juvantibus

  ex juvantibus, uttryck som används när man ställer diagnos på en sjukdom utgående från effekten av insatt behandling.
 5. ex officio

  ex officio (latin), e.o., å ämbetets vägnar.
 6. ex analogia

  ex analogia, ”analogivis”, dvs. med stöd i likhet (mellan det aktuella fallet och ett annat, tidigare avgjort eller i lag reglerat fall).
 7. ex lege

  ex lege, juridisk term som betecknar att en påföljd, en handling e.d. inträder omedelbart på grund av ett lagstadgande.
 8. cum/ex

  cum/ex, korttidshandel med aktier som genomförs vid tiden för aktieutdelning.

 9. ex

  ex subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ex-et
  Svensk ordbok
 10. ex-post-facto-undersökning

  ex-post-facto-undersökning syftar till att påvisa effekter av t.ex. en utbildning genom att i efterhand jämföra deltagarnas kunskaper med kunskaper hos liknande personer som inte deltagit.