1. exakt svit

  exakt svit, inom algebran en svit av t.ex. moduler med modulavbildningar.
 2. exakt

  exak´t adj., neutr. ~ ORDLED: ex-akt
  Svensk ordbok
 3. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 4. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 5. exakt differential

  exakt differential, term av särskild betydelse inom termodynamiken.
 6. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 7. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 8. artbildning

  artbildning, process vid vilken en eller flera nya biologiska arter uppstår ur en eller två redan existerande arter.
 9. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 10. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.