1. examination

  examination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ex-am-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. John McTaggart

  McTaggart, John, 1866–1925, brittisk filosof, fellow vid Trinity College i Cambridge från 1891.
 3. kunskapsbedömning

  kunskapsbedömning, pedagogisk bedömning, insamling av information om en individs kunskapsutveckling och tolkning av denna.
 4. William Hamilton

  Hamilton, Sir William, 1788–1856, brittisk (skotsk) filosof.
 5. kontraktsstudier

  kontraktsstudier, studier (i regel examensstudier) efter ett individuellt uppgjort avtal mellan en enskild studerande och en undervisande organisation.
 6. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 7. domkyrkoorganist.

  domkyrkoorganist. Genom att orglar på 1600-talet blev vanliga kom organisttjänster att inrättas som komplettering till den medeltida klockareinstitutionen.
 8. Stephen Toulmin

  Toulmin, Stephen,1922–2009, brittisk filosof, verksam vid skilda universitet i Storbritannien och USA, bland annat som professor vid Michigan State University 1969–72 och vid University of Chicago 1973–86.
 9. datorstödd undervisning

  datorstödd undervisning, engelska computer aided instruction, CAI, och computer aided learning, CAL, datoranvändning i undervisningssammanhang, under senare delen av 1990-talet också inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och E-lärande.

 10. Master of Wine

  Master of Wine, titel på den som utexaminerats från Institute of Masters of Wine, London.