1. exeges

  exeges [-ge´s] subst. ~en ORDLED: ex-eg-es-en
  Svensk ordbok
 2. Aristarchos

  Aristarchos från Samothrake (grekiska Aristarchos), född ca 217, död 145 f.Kr., grekisk grammatiker, chef för biblioteket i Alexandria.
 3. Rashi

  Rashi (egentligen Salomo ben Isaac), 1040–1105, judisk exeget och teolog från Rhenlandet.
 4. Abraham ben Meir Ibn Ezra

  Ibn Ezra, Abraham ben Meir, 1089–1164, judisk exeget, polyhistor, filosof och poet från Spanien.
 5. antiokensk teologi

  antiokensk teologi, den kristna teologiska traditionen i Antiochia i Syrien.
 6. tafsir

  tafsir, tafsīr, inom islam teknisk term för korankommentar, exeges.
 7. allegorisk utläggning.

  allegorisk utläggning. Allegorin uppstod som en tolkningsmetod.
 8. bokreligioner

  bokreligioner, de religioner där en kanoniskt fastslagen urkund utgör normen för tro, kult och liv, dvs. i första hand judendomen, kristendomen och islam, även buddhismen.