1. exekvera

  exekve´ra verb ~de ~t ORDLED: exekv-er-ar SUBST.: exekverande, exekvering
  Svensk ordbok
 2. process

  process, i databehandlingssammanhang en aktivitet i form av ett exekverande datorprogram.
 3. datorprogram

  datorprogram, program som kan utföras, exekveras, av en dator.
 4. simulering

  simulering, att representera ett system med ett annat i avsikt att studera dess dynamiska uppförande eller för att under laboratorieförhållanden träna behärskandet av systemet.
 5. input

  input, i databehandlingssammanhang benämning på de data som tillförs ett exekverande datorprogram för behandling.
 6. skarprättare

  skarprättare, av samhället anställd person som verkställde dödsstraff.
 7. antivirusprogram

  antivirusprogram, programvara som upptäcker och oskadliggör datorvirus.
 8. server

  server, inom datortekniken, programsystem eller dator som fullgör en avgränsad uppgift eller tjänst i ett nät av datorer.
 9. spö- och risstraff

  spö- och risstraff, ris- och spöstraff, prygel med spö eller ris, ett ofta förekommande skamstraff i äldre tid.
 10. funktionella programspråk

  funktionella programspråk, programspråk karakteriserade av att avbildningen från indata till utdata direkt uttrycks som en funktion.