1. exekvera

  exekve´ra verb ~de ~t ORDLED: exekv-er-ar SUBST.: exekverande, exekvering
  Svensk ordbok
 2. process

  process, i databehandlingssammanhang en aktivitet i form av ett exekverande datorprogram.
 3. demon

  demon, bakgrundsprogram i operativsystem som arbetar utan styrning från användaren.
 4. datorprogram

  datorprogram, program som kan utföras, exekveras, av en dator.
 5. skarprättare

  skarprättare, av samhället anställd person som verkställde dödsstraff.
 6. simulering

  simulering, att representera ett system med ett annat i avsikt att studera dess dynamiska uppförande eller för att under laboratorieförhållanden träna behärskandet av systemet.
 7. spö- och risstraff

  spö- och risstraff, ris- och spöstraff, prygel med spö eller ris, ett ofta förekommande skamstraff i äldre tid.
 8. server

  server, inom datortekniken, programsystem eller dator som fullgör en avgränsad uppgift eller tjänst i ett nät av datorer.
 9. input

  input, i databehandlingssammanhang benämning på de data som tillförs ett exekverande datorprogram för behandling.
 10. garbage collection

  garbage collection (engelska, ’skräpsamling’), i databehandlingssammanhang en process vid dynamisk minnesanvändning där tidigare utnyttjade minnesceller, som ej längre kan nås från det exekverande programmet, automatiskt identifieras och anges vara tillgängliga för återanvändning.