1. exempel

  exempel, litterär term: kort berättelse som ingår i en större framställning för att pedagogiskt åskådliggöra en moralisk tes eller demonstrera en egenskap och dess följder.
 2. exempel

  exem´pel subst. exemplet, plur. ~, best. plur. exemplen ORDLED: ex-empl-et
  Svensk ordbok
 3. exempelvis

  exem`pelvis adv. ORDLED: ex-empel-vis
  Svensk ordbok
 4. exempellös

  exem`pellös adj. ~t ORDLED: ex-empel--lös
  Svensk ordbok
 5. frasstruktur

  frasstruktur, konstituentstruktur , syntaktisk struktur fattad som en hierarki av delar och delars delar (konstituenter) i en mening, en sats eller en fras.
 6. handalfabet

  handalfabet är ett alfabet där man visar bokstäverna med händerna.
 7. farosymboler

  farosymboler är märken som talar om på vilket sätt kemiska ämnen är farliga.

 8. tak

  tak, en byggnads eller ett rums avslutning upptill.
 9. heterocykliska föreningar

  heterocykliska föreningar, cykliska organiska föreningar med minst en heteroatom (annan atom än kol eller väte) i en ring.
 10. dal

  dal är ett stort område där jordytan har sjunkit ner.