1. exercera

  exerce´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-erc-er-ar SUBST.: exercerande; exercis
  Svensk ordbok
 2. exercis

  exercis, övning, i militära sammanhang inövande av rutinmässiga åtgärder, särskilt standardiserade förfaringssätt på kommando.
 3. värntjänst

  värntjänst, en genom riksdagsbeslut 1941 införd form av elementär militärutbildning för elever vid rikets allmänna läroverk; den omfattade sex dagar i följd före höstterminens början och gällde gymnasiets tre högsta årskurser.
 4. beväring

  bevä´ring subst. ~en ~ar ORDLED: be-vär-ing-en
  Svensk ordbok
 5. drill

  drill subst. ~en ~ar ORDLED: drill-en
  Svensk ordbok
 6. drilla

  drill`a verb ~de ~t ORDLED: drill-ar SUBST.: drillande, drillning; drill (till 1 och 2)
  Svensk ordbok