1. exkluderande design

  exkluderande design, utformning av platser eller föremål i stadsbilden med syfte att hålla vissa människor borta.

 2. exkludera

  exklude´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-klud-er-ar SUBST.: exkluderande, exkludering
  Svensk ordbok
 3. etnisk grupp

  etnisk grupp, namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet).
 4. funktionsvariation

  funktionsvariation, värdeneutral beskrivning av människors olika fysiska, psykiska eller kognitiva förmåga. 

 5. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 6. homininer

  homininer, tribus inom underfamiljen Homini’nae (familjen Homini’dae) som inkluderar människan och dess närmaste utdöda släktingar.

 7. konsumentprisindex

  konsumentprisindex, KPI, index som visar hur prisutvecklingen i genomsnitt utvecklar sig på varor och tjänster för privat konsumtion i Sverige.

 8. Femstjärnerörelsen

  Femstjärnerörelsen, Movimento 5 Stelle, M5S, italienskt politiskt parti, grundat 2009.

 9. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring i klimatsystemet som manifesteras i egenskaper som medeltemperatur, nederbördsfördelning och havsnivåer.

 10. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.