1. exkluderande design

  exkluderande design, utformning av platser eller föremål i stadsbilden med syfte att hålla vissa människor borta.

 2. exkludera

  exklude´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-klud-er-ar SUBST.: exkluderande, exkludering
  Svensk ordbok
 3. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 4. funktionsvariation

  funktionsvariation, värdeneutral beskrivning av människors olika fysiska, psykiska eller kognitiva förmåga. 

 5. homininer

  homininer, tribus inom underfamiljen Homini’nae (familjen Homini’dae) som inkluderar människan och dess närmaste utdöda släktingar.

 6. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.
 7. konsumentprisindex

  konsumentprisindex, KPI, index som visar hur prisutvecklingen i genomsnitt utvecklar sig på varor och tjänster för privat konsumtion i Sverige.

 8. Costa Rica

  Costa Rica, stat i Centralamerika.

 9. drunkning

  drunkning, process som resulterar i livshotande syrebrist efter inandning av vätska.

 10. Colombia

  Colombia, stat i nordvästra Sydamerika.