1. expert

  expert är en person som vet speciellt mycket om något, som är en specialist.
 2. expert

  expert´ subst. ~en ~er ORDLED: ex-pert-en
  Svensk ordbok
 3. Expert Sverige AB

  Expert Sverige AB, Kista, butikskedja inom hemelektronik.
 4. expertis

  expertis är en grupp människor som är experter inom ett visst område.
 5. expertsystem

  expertsystem, datorprogram som inom ett avgränsat kunskapsområde erbjuder ett stöd för problemlösning och beslutsfattande, jämförbart med förmågan hos mänskliga experter.

 6. Expertgruppen för forskning om regional utveckling

  Expertgruppen för forskning om regional utveckling, se ERU.
 7. expertis

  experti´s subst. ~en ORDLED: ex-pert-is-en
  Svensk ordbok
 8. Fédération des Experts Comptables Européens

  Fédération des Experts Comptables Européens , europeiskt samarbetsorgan för revisorer och redovisare, se FEE.
 9. Alfhild Tamm

  Tamm, Alfhild, 1876–1959, läkare, specialist på talrubbningar, Sveriges första kvinnliga psykiater, med.lic. 1905, medicine hedersdoktor 1951; jämför släktartikel Tamm.
 10. JPEG

  JPEG, Joint Photographic Experts Group, format för datorlagrade bilder, se bildformat.