1. expertis

  expertis är en grupp människor som är experter inom ett visst område.
 2. expertis

  experti´s subst. ~en ORDLED: ex-pert-is-en
  Svensk ordbok
 3. teknokrati

  teknokrati, tekniker- eller expertvälde.
 4. hovrätt

  hovrätt, domstol som i andra instans överprövar avgöranden som överklagats från tingsrätt.
 5. Fernão de Magalhães

  Magalhães, Fernão de, född cirka 1480, död 27 april 1521, portugisisk-spansk sjöfarare, ledare för den första europeiska världsomseglingen.

 6. teknokrat

  teknokrat, person som i kraft av sin expertis tilldelas makt över samhällsfunktioner.
 7. sjuka hus

  sjuka hus, omdiskuterad benämning på byggnader med lokaler där personer fått ohälsosymtom som tillskrivs inomhusmiljön.
 8. Europol

  Europol, Europeiska polisbyrån, Haag, organisation för polisiärt samarbete inom EU, inrättad 1992 efter beslut i samband med förhandlingarna om Unionsfördraget (Maastrichtfördraget).
 9. Kensingtonstenen

  Kensingtonstenen, stenhäll med runinskrift, enligt uppgift hittad 1898 under en trädrot på en svenskägd farm vid byn Kensington, Minnesota, USA.
 10. tandfyllningsmaterial

  tandfyllningsmaterial, material som används av tandläkare vid reparation av tänder.