1. explicit

  explicit , om en direkt uttalad ståndpunkt.
 2. explicit

  explici´t adj., neutr. ~ ORDLED: ex-plic-it
  Svensk ordbok
 3. explicit minne

  explicit minne, minne som kräver medveten erinring, till skillnad från implicita minnen som kan plockas fram på ett omedvetet och automatiserat sätt.
 4. The Knife

  The Knife, elektronisk musikgrupp bildad i Stockholm 1999 av syskonen Karin Dreijer Andersson ( född 1975) och Olof Dreijer ( född 1981).
 5. implicit minne

  implicit minne, minne som aktualiseras automatiskt utan att kräva någon medveten erinring, jämför explicit minne.
 6. fragmentkomplettering

  fragmentkomplettering, testuppgift som används bl.a. för att belysa skillnaden mellan explicit och implicit minne (jämför explicit minne).
 7. differentialalgebra

  differentialalgebra, teori som behandlar differentialekvationer med polynomkoefficienter, och speciellt undersöker när dessa kan lösas explicit ur en rent algebraisk synvinkel.
 8. formell grammatik

  formell grammatik, grammatik vars regler är inbördes relaterade till varandra på ett entydigt sätt.
 9. implicit

  implicit , om en tanke som inte direkt utsägs men om vilken det kan visas att ett visst resonemang förutsätter dess riktighet.
 10. skärseld

  skärseld (av skära ’rena’), purgatorium, enligt romersk-katolsk uppfattning den reningsort där själarna vistas i väntan på att inträda i det saliga tillståndet.