1. exponera

  expone´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-pon-er-ar SUBST.: exponerande, exponering; exposition
  Svensk ordbok
 2. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 3. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 4. pärluggla

  pärluggla, Aegolius funereus, art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 5. fröväxter

  fröväxter, enligt den klassiska systematiken den ena av växtrikets två huvudavdelningar; den andra är kryptogamerna (sporväxter).

 6. ökenspridning

  ökenspridning, utvidgning av befintliga öknars yta eller uppkomst av öknar i nya områden.

 7. vaccination

  vaccination, vaccinering, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 8. Elvis Presley

  Presley, Elvis, född 8 januari 1935, död 16 augusti 1977, amerikansk sångare och skådespelare.
 9. omskärelse

  omskärelse, cirkumcision, fullständigt eller partiellt avlägsnande av penis förhud, så att ollonet helt eller delvis blir blottat.

 10. näktergal

  näktergal, Luscinia luscinia, art i fågelfamiljen flugsnappare.