1. exposition

  exposition, i allmän betydelse detsamma som exponering; i medicin och epidemiologi att bli utsatt (exponerad) för något yttre, kanske en sjukdomsframkallande faktor, t.ex. ett smittämne eller radioaktiv strålning.
 2. exposition

  exposition är det avsnitt i en teaterpjäs där man får reda på vilka personer som är med, var och när pjäsen utspelas och andra viktiga upplysningar.
 3. exposition

  exposition, i allmän betydelse detsamma som exponering; i musiken en formdel som presenterar ett eller flera teman, vilka sedan på något sätt bearbetas.
 4. exposition

  exposition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ex-pos-it-ion-en
  Svensk ordbok
 5. expositionsklimat

  expositionsklimat, klimat modifierat av graden av utsatthet för instrålning, vind m.m. och därför beroende av marklutning i förhållande till väderstreck och läge i förhållande till bl.a. branter eller skyddande eller avskärmande skog.
 6. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 7. röntgen

  röntgen, äldre enhet med beteckningen R för exposition (av joniserande strålning).
 8. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 9. intrig

  intrig är ett annat ord för handlingen i till exempel en bok eller en teaterpjäs.
 10. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.