1. extension

  extension, medicinsk term: sträckning (uträtning) av en led i en extremitet eller extremitetsdel; eller dragning (sträckbehandling) genom vilken förkortningen i en bruten extremitet upphävs.
 2. extension

  extension, logisk och språkfilosofisk term, använd huvudsakligen i betydelsen begreppsomfång, dvs. mängden (eller klassen) av de objekt som faller under ett begrepp.
 3. extension

  extension [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ex-tens-ion-en
  Svensk ordbok
 4. HDE

  HDE, Henry Draper Extension , en utvidgning av stjärnkatalogen Henry Draper-katalogen.
 5. intension

  intension, begreppsinnehåll; motsats: begreppsomfång, jämför extension .
 6. linjär optimering

  linjär optimering, ofta kallad linjär programmering, LP, typ av matematiska optimeringsproblem med tillhörande teorier och metoder.
 7. extensograf

  extensograf, instrument (av märket Brabender) som mäter tänjbarheten i vetedeg för att bedöma mjölets bakningsegenskaper.
 8. rörelseomfång

  rörelseomfång, en leds rörlighet från maximalt utsträckt (extension) till böjd till ändläget (flexion)

 9. opposition

  opposition, oppositio, anatomisk term för motställning, t.ex. att tummen rör sig över handflatan i riktning mot handens övriga fingrar.
 10. extensometer

  extensometer, förlängningsmätinstrument för bestämning av elastiska töjningar hos konstruktionsmaterial eller element.