1. extension

  extension, logisk och språkfilosofisk term, använd huvudsakligen i betydelsen begreppsomfång, dvs. mängden (eller klassen) av de objekt som faller under ett begrepp.
 2. konnotation

  konnotation, innebörden hos en språklig term.
 3. extension

  extension, medicinsk term: sträckning (uträtning) av en led i en extremitet eller extremitetsdel; eller dragning (sträckbehandling) genom vilken förkortningen i en bruten extremitet upphävs.
 4. extension

  extension [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ex-tens-ion-en
  Svensk ordbok
 5. Marshall McLuhan

  McLuhan, Marshall, 1911–80, kanadensisk massmedieteoretiker.
 6. denotation

  denotation, det som en språklig term betecknar.
 7. Michel Houellebecq

  Houellebecq (ursprungligen Thomas), Michel, född 26 februari 1956, fransk författare.

 8. Lie-algebra

  Lie-algebra, en icke-associativ algebra, intimt relaterad till begreppet Lie-grupp.
 9. språkfilosofi

  språkfilosofi, filosofisk disciplin där fundamentala frågor om språk behandlas.
 10. bilaga

  bilaga, bifogad fil, engelska attachment, attached file, i datorsammanhang en fil som bifogas ett e-postmeddelande.