1. extraktion

  extraktion, metoden att separera eller lösa ut bestämda beståndsdelar ur en blandning av ämnen genom att utnyttja den större lösligheten hos en eller flera av komponenterna i ett tillsatt extraktionsmedel (lösningsmedel).
 2. extra val

  extra val, extraval, nyval, val till riksdagen som kan utlysas av regeringen mellan de ordinarie valen under pågående valperiod och som ska hållas inom tre månader från beslutet (regeringsformen 3:11).
 3. E.T. – The Extra-Terrestrial

  E.T. – The Extra-Terrestrial, amerikansk film i regi av Steven Spielberg (premiär 1982).
 4. extra-

  extra- (av latin extra ’utanför’, ’utom’, ’utanpå’), förled med betydelsen ’utanför’ eller ’ytterligare’.
 5. extra

  1extra [ek`s- äv. ek´s-] adj., ingen böjning ORDLED: ex-tra
  Svensk ordbok
 6. extra

  2ex`tra adv. ORDLED: ex-tra
  Svensk ordbok
 7. extraval

  extraval, se extra val.
 8. extravasering

  extravasering, extravasation, läckage av blod, infusions- eller injektionsvätska från blodkärl till omkringliggande vävnader eller hålorgan.
 9. extrakt

  extrakt, material (ibland inklusive lösningsmedel) som utvunnits genom extraktion och som oftast koncentrerats genom en efterföljande fullständig eller partiell indunstning.
 10. extraslag

  extraslag, extrasystole , extrasystoli, ES, hjärtslag som utlöses från en ektopisk fokus, dvs. ett område utanför sinusknutan, och inträffar före nästkommande sinusknuteutlösta hjärtslag.