1. extrovert

  extrovert, person med benägenhet att främst uppmärksamma yttre, objektiva aspekter av verkligheten och att hämta energi i sociala aktiviteter, se extroversion.

 2. extrovert

  extrovert´ adj., neutr. ~ ORDLED: ex-tro-vert
  Svensk ordbok
 3. extroversion

  extroversion, extraversion, personlighetsdrag som innebär en benägenhet att främst uppmärksamma yttre, objektiva aspekter av verkligheten och att hämta energi i sociala aktiviteter; motpol till introversion.

 4. Alberto Tomba

  Tomba, Alberto, född 1966, italiensk utförsåkare på skidor.
 5. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.

 6. funk

  funk, amerikansk, svart populärmusikstil, framsprungen i mitten på 1960-talet ur soul music.
 7. introvert

  introvert´ adj., neutr. ~ ORDLED: in-tro-vert
  Svensk ordbok
 8. ex-

  ex- förled
  Svensk ordbok