1. fähund

  fä`hund subst. ~en ~ar ORDLED: fä--hund-en
  Svensk ordbok
 2. skråpuk

  skråpuk, en (anskrämlig) ansiktsmask; även om person som bär sådan mask och om person som är oskön, även utan direkt tanke på utseendet, ”fähund”.
 3. boskapshund

  boskapshund, boskapsvaktande hund, boskapsvaktare, fähund, hund som går tillsammans med får, getter eller annan boskap i syfte att beskydda hjorden genom att jaga iväg inkräktare som vilda rovdjur, lösspringande hundar eller tvåbenta tjuvar.
 4. skymford

  skym`ford subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skymf--ord-et
  Svensk ordbok
 5. usling

  u`sling subst. ~en ~ar ORDLED: usl-ing-en
  Svensk ordbok
 6. lögnare

  lögnare [löŋ`n-] subst. ~n äv. lögnarn, plur. ~, best. plur. lögnarna ORDLED: lögn-ar-en
  Svensk ordbok
 7. pejorativ

  1pejorativ [pej´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: pej-or-at-iv
  Svensk ordbok
 8. hund

  hund subst. ~en ~ar ORDLED: hund-en
  Svensk ordbok