1. fälad

  fälad, skånsk benämning på allmänning avsedd till bete.
 2. fälad

  fälad [fä`lad långt a] subst. ~en ~er ORDLED: fä--lad-en
  Svensk ordbok
 3. Södra Vrams fälad

  Södra Vrams fälad, ort i Bjuvs kommun, Skåne (Skåne län), 22 km öster om Helsingborg.

 4. Eslöv

  Eslöv, kommun och tätort i Skåne (Skåne län).

 5. bofällig

  bo`fällig adj. ~t ORDLED: bo--fäll-ig
  Svensk ordbok
 6. befälsställning

  befä`lsställning subst. ~en ~ar ORDLED: be-fäls--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 7. fältassistent

  fäl`tassistent subst. ~en ~er ORDLED: fält--as-sist-ent-en
  Svensk ordbok
 8. fältpräst

  fäl`tpräst subst. ~en ~er ORDLED: fält--präst-en
  Svensk ordbok
 9. fälttjänst

  fäl`ttjänst subst. ~en ORDLED: fält--tjänst-en
  Svensk ordbok
 10. befälsgrad

  befä`lsgrad subst. ~en ~er ORDLED: be-fäls--grad-en
  Svensk ordbok