1. Södra Vrams fälad

  Södra Vrams fälad, ort i Bjuvs kommun, Skåne (Skåne län), 22 km öster om Helsingborg.

 2. Gödelöv

  Gödelöv, f.d. församling i Lunds kommun, Skåne (Skåne län).
 3. Fulltofta

  Fulltofta, f.d. församling i Hörby kommun, Skåne (Skåne län).
 4. Bjuv

  Bjuv, kommun och tätort i Skåne (Skåne län).

 5. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.