1. fälltäcke

  fälltäcke, dekorativ vävnad som prydnad på en fäll.
 2. miljö

  miljö är omgivningen, alltså allt det som finns runt omkring oss.
 3. ödlor

  ödlor, Sauria [sau-], syn. Lacertilia, underordning i kräldjursordningen fjällreptiler.

 4. broskfiskar

  broskfiskar, tvärmunnar, Chondrichthyes eller Plagiostomi, klass käkförsedda ryggradsdjur som omfattar de nu levande underklasserna Elasmobranchii (hajar och rockor) och Holocephali (helhuvudfiskar) samt, vanligen, de utdöda Placodermi (pansarhajar).
 5. pyrrhusseger

  pyrrhusseger, dyrköpt seger.
 6. horn

  horn, pariga eller opariga utskott på huvudet hos framför allt däggdjur.
 7. Oscar II

  Oscar II (Oskar II), född 21 januari 1829, död 8 december 1907, kung av Sverige från 1872 och av Norge 1872–1905, son till Oscar I och Josefina, bror till Karl (XV), Gustaf, Eugénie och August.

 8. Louis De Geer

  De Geer, Louis, 1854–1935, friherre, ämbetsman och politiker (liberal); jämför släktartikel De Geer.
 9. sjödy

  sjödy, dy , organogent sjösediment, huvudsakligen bestående av dysubstans, dvs. humusämnen vilka i löst form transporterats till sjön med markvattnet och fällts ut där.
 10. avverkning

  avverkning, fällning och upparbetning av träd samt därmed sammanhängande arbeten.