1. ödlor

  ödlor, Sauria [sau-], syn. Lacertilia, underordning i kräldjursordningen fjällreptiler.

 2. miljö

  miljö är omgivningen, alltså allt det som finns runt omkring oss.
 3. broskfiskar

  broskfiskar, tvärmunnar, Chondrichthyes eller Plagiostomi, klass käkförsedda ryggradsdjur som omfattar de nu levande underklasserna Elasmobranchii (hajar och rockor) och Holocephali (helhuvudfiskar) samt, vanligen, de utdöda Placodermi (pansarhajar).
 4. pyrrhusseger

  pyrrhusseger, dyrköpt seger.
 5. Oscar II

  Oscar II (Oskar II), född 21 januari 1829, död 8 december 1907, kung av Sverige från 1872 och av Norge 1872–1905, son till Oscar I och Josefina, bror till Karl (XV), Gustaf, Eugénie och August.

 6. horn

  horn, pariga eller opariga utskott på huvudet hos framför allt däggdjur.
 7. Louis De Geer

  De Geer, Louis, 1854–1935, friherre, ämbetsman och politiker (liberal); jämför släktartikel De Geer.
 8. svartlistning

  svartlistning, uppgörande av förteckning över stater, företag, personer eller företeelser som en regering, en organisation eller liknande vill varna för, hindra från att verka på en viss marknad eller i annat syfte öva påtryckning mot.
 9. avverkning

  avverkning, fällning och upparbetning av träd samt därmed sammanhängande arbeten.
 10. Europadomstolen

  Europadomstolen heter egentligen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.