1. elektromagnetiskt fält

  elektromagnetiskt fält, EMF, den kombination av ett elektriskt och ett magnetiskt fält som bildar elektromagnetiska vågor, vilka är energiöverförare i elektromagnetisk strålning.
 2. fält

  fält, inom fysiken en uppsättning reella funktioner på koordinatrummet som vid varje enskilt tillfälle kan beskriva egenskaperna för vissa system.
 3. elektriskt fält

  elektriskt fält, ett område i vilket en elektrisk laddning utsätts för en kraft; se elektricitet och elektromagnetism.
 4. fälthare

  fälthare är en art i djurfamiljen harar och kaniner.
 5. magnetiskt fält

  magnetiskt fält, se magnetfält.
 6. fältarbete

  fältarbete, forskning utanför den traditionella akademiska miljön.
 7. fältundersökning

  fältundersökning, samhällsvetenskaplig forskning som omfattar insamling av uppgifter i naturliga miljöer och situationer och som därmed skiljer sig från t.ex. laboratorieexperiment.
 8. fältspater

  fältspater, fältspatgruppen, stor grupp bergartsbildande mineral tillhörande tektosilikaterna.
 9. fältherre

  fältherre, allmän benämning på ledare av krigsföretag (härförare), undantagsvis även beteckning för befattning.
 10. fältskikt

  fältskikt, i vegetationsskiktningen den del som utgörs av ris, örter, gräsartade växter och ungplantor av träd och buskar.