1. färdtjänst

  färdtjänst, särskild kollektivtrafik med anpassade fordon för personer som till följd av nedsatt rörelseförmåga eller andra funktionshinder (synskada, allergi, psykiska besvär, ålderssvaghet m.m.) möter betydande svårigheter att använda allmänna färdmedel.
 2. färdighetsämnen.

  färdighetsämnen. Enligt äldre klassificeringar av skolans ämnen (t.ex. i 1958 års folkskolestadga) skilde man på läroämnen, övningsämnen och yrkesämnen.
 3. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 4. buddhism

  buddhism är en religion som har grundats av bland andra buddhan Shakyamuni som kallas Buddha.
 5. Tjernobylolyckan

  Tjernobylolyckan, allvarlig reaktorolycka 26 april 1986 i kärnkraftverket Tjernobyl norr om Kiev i Ukraina.
 6. triangelhandeln

  triangelhandeln, trekantshandeln, benämning på ett under 1600- och 1700-talen av de europeiska handelsmetropolerna kontrollerat utbytessystem i flera led med syfte att erhålla råvaror från kolonierna.
 7. bomull

  bomull, Gossypium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material.
 8. färd

  fä´rd subst. ~en ~er ORDLED: färd-en
  Svensk ordbok
 9. embryo

  embryo är de första anlagen till en växt eller ett djur.
 10. golgiapparat

  golgiapparat är en organell, alltså ett miniorgan inuti en cell.