1. färgbad

  färgbad [fär`j-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: färg--bad-et
  Svensk ordbok
 2. fibroblast

  fibroblast, fibrocyt, bindvävscell.
 3. växtfärgning

  växtfärgning är konsten att färga textilier med naturliga färger som är framställda från växter och djur.
 4. skrivmaskin

  skrivmaskin, apparat för direkt framställning av tryckt skrift på papper där tecken efter tecken skrivs ut när man trycker ner motsvarande tangent.

 5. garn

  garn är textilfibrer som snotts ihop till långa trådar.
 6. textiltryckning

  textiltryckning, process varigenom en tryckpasta (tjock tryckfärg) anbringas i ett visst mönster på ett textilmaterials yta.
 7. kromofob

  kromofob (nylat. chromophobicus, av kromo- och grekiska phobos ’fruktan’), om cell eller vävnad: svagt färgbar i mikroskopiska preparat (motsats: kromofil, starkt färgbar).
 8. könskromatin

  könskromatin, struktur i cellkärnan hos däggdjur vilken utgörs av en helt eller delvis inaktiv heterokromatisk könskromosom (X); den är starkt färgbar med vissa färgämnen.
 9. färgning

  färgning är ett sätt att använda färgämnen för att få olika färgnyanser på till exempel fibrer, garn, tyg och papper.
 10. textilfärgning

  textilfärgning är när man behandlar ett textilmaterial med ett färgpigment som finns kvar i materialet under lång tid.