1. färgblindhet

  färgblindhet, defekt färgseende, dvs. bristande förmåga att urskilja olika färgnyanser.
 2. flagga

  flagga, duk av symbolisk innebörd avsedd att hissas på en stång eller ombord på fartyg på en motsvarande anordning.
 3. schattering

  schattering, term inom måleri och textilkonst avseende ett avvägt samspel inom en och samma bild eller dekor av färgnyanser eller grader av ljusa och mörka valörer, vilka ligger nära varandra inom respektive skala.
 4. antikläder

  antikläder, läder som behandlats för att utseendemässigt ge ett gammalt intryck.
 5. deuteranopi

  deuteranopi, medfödd färgblindhet med nedsatt känslighet för grönt ljus.
 6. induktion

  induktion är att man upplever att nyansen på en färg olika beroende på vilken färg som finns i dess omgivning.
 7. marmor

  marmor, fin- till grovkornig metamorf (omvandlad) bergart.
 8. epistasi

  epistasi, förmågan hos en gen att hindra effekten av gener i ett annat locus att komma till uttryck.
 9. läppstift

  läppstift, sminkstift bestående av en infärgad fetthaltig basmassa där oljor, fetter och vaxer bildar ett kristallgitter, i vilket fint rivna färgpigment ingår jämnt fördelade.
 10. aubrietior

  aubrietior, Aubrieta, Aubrietia, släkte korsblommiga växter som förekommer från Sydeuropa till Mindre Asien och omfattar ca 15 fleråriga, lågvuxna, härdiga och delvis ständigt gröna arter.