1. färglära

  färglära, principer som vid olika tider utformats för färgernas användning som uttryck och utsmyckning – ”estetisk färgverkan”.

 2. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 3. måleri

  måleri, utövning av målarkonsten; målad dekoration med eller utan bild.
 4. färgtriangel

  färgtriangel, schema som åskådliggör sambandet mellan tre grundfärger, t.ex. rött, blått och gult.
 5. Gottfrid Kallstenius

  Kallstenius, Gottfrid, 1861–1943, konstnär; kusin till Edvin Kallstenius.
 6. pastellmåleri

  pastellmåleri, måleri utfört med konstnärsfärger som vanligen utgörs av kritor.
 7. bild

  bild, avbildande framställning av något.
 8. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 9. färgfilm

  färgfilm, film för framställning av fotografiska bilder i naturliga färger enligt traditionell fotokemisk metod.
 10. slamfärg

  slam`färg subst. ~en ORDLED: slam--färg-en
  Svensk ordbok