1. attachment

  attachment, typ av psykisk bindning mellan ett barn och t.ex. en förälder, se anknytning.
 2. karbinhake

  karbinhake, karbin, fästanordning för linor eller remmar i form av en krok som försluts med en fjädrande metalltunga.
 3. attachment

  attachment, odontologisk term som kan avse dels biologiska kopplingar, t.ex. slemhinnans vidhäftning till tandemaljen i tandköttskanten, dels fästanordningar för tandregleringsapparater eller proteser ( attachmentproteser).
 4. stomibandage

  stomibandage, förband som samlar upp innehållet från en stomi, vilket beroende på stomitypen kan utgöras av lättflytande tunntarmsinnehåll (ileostomi), fastare avföring (kolostomi eller rektostomi) eller urin (urostomi).
 5. spårbyteståg

  spårbyteståg, utrustning för spårbyte bestående av spårbytesmaskin, sliperstransportvagnar och dragfordon (lok).
 6. spindel

  spindel, maskinelement omfattande de arbetande elementen för roterande rörelse i maskiner, särskilt verktygsmaskiner.
 7. borrtorn

  borrtorn, stålkonstruktion för drivning av borrsträng och kontroll av borrning; även upplagsplats för borrstänger vid borrning i jord och berg.
 8. brosch

  brosch, dräktsmycke, på baksidan försett med en fästanordning bestående av ledad nål samt ögla, s.k. krylle.
 9. bajonett

  bajonett, blankt vapen avsett att sättas vid mynningen på handeldvapen och brukas i närstrid.
 10. spår

  spår, anläggning för trafik på räls.