1. fästebonde

  fästebonde, bonde i Danmark (inklusive Skånelandskapen) som ej ägde jorden han brukade, motsvarande en svensk landbo.
 2. fästepenning

  fästepenning, städja , engångsavgift för nyttjanderätt som i äldre tid erlades som förskott i samband med avtal mellan jordägare och landbo.
 3. fäste

  fäs`te subst. ~t ~n ORDLED: fäst-et
  Svensk ordbok
 4. Gullbergs fäste

  Gullbergs fäste, medeltida befästning på den plats i Göteborg där nu Skansen Lejonet ligger, strax öster om stadskärnan.
 5. fästelement

  fästelement, gemensam benämning på diverse slag av skruvar, nitar, snäppelement m.m.
 6. fästejord

  fästejord, jord som i Danmark ägdes av kronan, kyrkan eller adeln men brukades av fästebönder.
 7. Ikaros

  Ikaros, grekisk sagofigur, son till Daidalos.
 8. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.
 9. Abraham Lincoln

  Lincoln, Abraham, född 12 februari 1809, död 15 april 1865, amerikansk politiker, USA:s president 1861–65.

 10. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.