1. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket

  Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket, traditionell svensk översättning av Winston Churchills yttrande i underhuset 20 augusti 1940: Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
 2. 2få adj., plur., komp. färre [fär´e]
  Svensk ordbok
 3. 1få verb fick fått, pres. får
  Svensk ordbok
 4. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 5. Josef Stalin

  Josef Stalin var en sovjetisk politiker och Sovjetunionens kommunistiske diktator från slutet av 1920-talet till sin död 1953.

 6. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 7. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 8. pollination

  pollination, pollinering, hos växter transporten av pollenkorn från den plats där pollenet bildas, till pistillens märke eller direkt till fröämnet.
 9. kol

  kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss.

 10. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.