1. ärtväxter

  ärtväxter, baljväxter, Fabaceae (tidigare Leguminosae), familj växter med cirka 20 000 arter örter, buskar och träd med mycket växlande växtförhållanden, alltifrån vatten till torr miljö; många arter klättrar genom att slingra eller med klängen, vissa är lianer.
 2. äkta kastanj

  äkta kastanj, Castanea sativa, art i familjen bokväxter.
 3. korkek

  korkek, Quercus suber, art i familjen bokväxter.

 4. björkväxter

  björkväxter, Betulaceae, familj växter omfattande 6 släkten och cirka 200 arter lövfällande träd och buskar; mest förekommande i den norra tempererade zonen men även i tropiska bergstrakter och i Sydamerika.
 5. podocarpusväxter

  podocarpusväxter, Podocarpaceae , familj barrträd med ca 150 arter ständigt gröna träd eller buskar, ibland krypande ris, på södra halvklotet och i tropiska bergs­trakter.
 6. hårginst

  hårginst, Genista pilosa, art i familjen ärtväxter.
 7. spiskummin

  spiskummin, egyptisk kummin, romersk kummin, Cuminum cyminum, art i familjen flockblomstriga växter.
 8. göknycklar

  göknycklar, narrnycklar, Anacamptis morio, Orchis morio, art i växtfamiljen orkidéer.
 9. klippveronika

  klippveronika, Veronica fruticans, art i familjen grobladsväxter.
 10. brunskära

  brunskära, Bidens tripartita , art i familjen korgblommiga växter.