1. voljär

  voljär,, aviarium, fågelbur av så stort format att fåglar kan flyga fritt i den.
 2. kupig

  ku`pig adj. ~t ORDLED: kup-ig
  Svensk ordbok
 3. voljär

  voljä´r subst. ~en ~er ORDLED: volj-är-en
  Svensk ordbok
 4. bur

  bur subst. ~en ~ar ORDLED: bur-en
  Svensk ordbok
 5. fågel

  få´gel subst. ~n fåglar ORDLED: fågl-ar
  Svensk ordbok