1. fånga

  2fång`a subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. fånga

  1fång`a verb ~de ~t ORDLED: fång-ar SUBST.: fångande; fångst
  Svensk ordbok
 3. fångarnas dilemma

  fångarnas dilemma, benämning på ett beslutsproblem som blivit klassiskt inom spelteorin.

 4. till fånga

  till fång`a äv. tillfång`a adv. ORDLED: till--fånga
  Svensk ordbok
 5. fång

  fång, term som anger hur man med rättslig verkan kan få äganderätt till en sak, se laga fång.
 6. fång

  fång, sjukdom hos häst och nötkreatur som är uttryck för en inflammation i hov- respektive klövläderhuden med utgjutning av vävnadsvätska och försämrat samband mellan läderhuden och hornkapseln.
 7. originärt fång

  originärt fång, juridisk term, se fång.
 8. laga fång

  laga fång, fång, juridisk term för förvärv av äganderätt, t.ex. genom köp, byte, gåva, arv eller testamente.
 9. fritagande av fånge

  fritagande av fånge, befriande av någon som med laga rätt är berövad friheten.
 10. derivativt fång

  derivativt fång, juridisk term som innebär att någon förvärvar äganderätt till egendom genom ett avtal med tidigare ägare och därmed härleder sin rätt från denne.