1. får

  får är ett släkte getdjur.
 2. fåra

  2få`ra verb ~de ~t ORDLED: får-ar SUBST.: fårande
  Svensk ordbok
 3. fåra

  1få`ra subst. ~n fåror ORDLED: får-an
  Svensk ordbok
 4. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 5. stora smällen

  stora smällen (från engelskans ’big bang’) är namnet på universums födelse för 13,8 miljarder (13 800 000 000) år sedan.

 6. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 7. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 8. överkorsning

  överkorsning, inom genetik att delar av de homologa kromosomerna i ett kromosompar byter plats med varandra.

 9. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 10. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.