1. fes

  fes, huvudbonad, se fez.
 2. Fès

  Fès, Fez, arabiska Fās, stad i Marocko, 145 km öster om Rabat; 1,1 miljoner invånare (2015).

 3. fes

  fes se fisa
  Svensk ordbok
 4. Fez

  Fez, stad i Marocko, se Fès.
 5. kalligrafi

  kalligrafi, skönskrift.
 6. svaveljärn

  svaveljärn, trivialnamn för järn( II)sulfid, FeS, ett fast ämne som framställs genom upphettning av järn med svavel eller svavelkis.
 7. fess

  fess, musikterm, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen f; på en klaviatur sammanfallande med tonen e.
 8. troilit

  troilit, gråbrunt mineral med sammansättningen FeS.
 9. icke-stökiometriska föreningar

  icke-stökiometriska föreningar, fasta substanser med variabel sammansättning, tidigare kallade berthollider.
 10. Isaac ben Jacob Alfasi

  Alfasi, Isaac ben Jacob, eller Rif (förkortning av Rabbi Isaac Fasi), 1013–1103, judisk talmudspecialist.