1. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 2. FÖD

  FÖD, förkortning för Försäkringsöverdomstolen.
 3. födelsemärke

  födelsemärke, naevus, nevus (pluralis nevi), sammanfattande benämning på hudfläckar vilkas färg är någon nyans av brunt eller rött och som kan vara plana eller upphöjda.
 4. födelsetal

  födelsetal, demografisk term, se fruktsamhet.
 5. födelsedagsfirande

  födelsedagsfirande. förekom redan under antiken, exempelvis bland egyptier, fornperser och romare.

 6. födoämnesallergi

  födoämnesallergi, allergisk reaktion mot ämnen som tillförs med födan och som kan antingen ge reaktioner i hud och slemhinnor eller ta sig uttryck i mag–tarmbesvär (kräkningar eller diarré).
 7. Kristi födelse

  Kristi födelse, utgångspunkt för tideräkningen inom den kristna kulturkretsen.
 8. big bang

  big bang, engelsk benämning på universums födelse, se stora smällen.
 9. födelseintensitet

  födelseintensitet, inom sannolikhetsteorin ett till varje tillstånd för en födelse- och dödsprocess hörande tal, som anger benägenheten (intensiteten) att ta ett steg uppåt från detta.
 10. födelsebok

  födelsebok, numera födelse- och dopbok, kyrkobok för registrering av levande födda barn.