1. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 2. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 3. kol

  kol, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14, kolgruppen; kemiskt tecken C.
 4. kondition

  kondition, inom fysiologin förmågan att upprätthålla fysisk ansträngning över en längre tid.

 5. smaksinne

  smaksinne, gustus, kemiskt sinne hos djur inklusive människan som framför allt reagerar på ämnen i födan.
 6. biomagnifikation

  biomagnifikation, innebär att vissa substanser som transporteras i en näringskedja via födan (t.ex. från växter via växtätare till predatorer) ökar i koncentration med varje länk i kedjan.
 7. havssköldpaddor

  havssköldpaddor, Cheloniidae, familj kräldjur med sex arter i samtliga tropiska hav, en del arter även i tempererade områden.
 8. teknikens historia

  teknikens historia är lika lång som människans historia.
 9. galla

  galla, en guldgul, svagt basisk vätska som hos alla ryggradsdjur inklusive människan bildas i levern och avsöndras till tunntarmen, där den bidrar till nedbrytningen av fett i födan.
 10. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.