1. big bang

  big bang, engelsk benämning på universums födelse, se stora smällen.
 2. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 3. Simone de Beauvoir

  de Beauvoir, Simone, född 9 januari 1908, död 14 april 1986, fransk författare och filosof.
 4. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 5. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 6. Kristi födelse

  Kristi födelse, utgångspunkt för tideräkningen inom den kristna kulturkretsen.
 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. getingar

  getingar, Vespoidea, överfamilj (eller ibland familj, Vespidae) i insektsordningen steklar.
 9. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 10. Vår Föda

  Vår Föda, tidskrift grundad 1955 om mat, livsmedelsteknik, kost- och hälsofrågor m.m., utgiven av Livsmedelsverket och nedlagd 2008.