1. födas

  fö`das verb föddes fötts, pres. föds äv. födes ORDLED: föd-as SUBST.: födelse, födsel
  Svensk ordbok
 2. big bang

  big bang, engelsk benämning på universums födelse, se stora smällen.
 3. abort

  abort, innebär att en graviditet upphör eller avbryts fram till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En abort kan vara spontan (missfall) eller framkallad.

 4. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 5. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 6. nativitet

  nativitet, demografisk term, detsamma som fruktsamhet.
 7. Simone de Beauvoir

  de Beauvoir, Simone, född 9 januari 1908, död 14 april 1986, fransk författare och filosof.
 8. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 9. Kristi födelse

  Kristi födelse, utgångspunkt för tideräkningen inom den kristna kulturkretsen.
 10. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.