1. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 2. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 3. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 4. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 5. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 6. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 7. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 8. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 9. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.