1. födelsedagsfirande

  födelsedagsfirande. förekom redan under antiken, exempelvis bland egyptier, fornperser och romare.

 2. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 3. historiebruk

  historiebruk innebär användande av historia på olika sätt. 

 4. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 5. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 6. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 7. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 8. Luxemburg

  Luxemburg, stat i västra Europa.

 9. Krishna

  Krishna, hinduisk gudom.
 10. jul

  jul, den kristna högtid som firas 25 december till minne av Jesu födelse (fornsvenska Kristi födslodagher eller Herrens födslodagher, på latin in nativitate Domini eller dies natalis).