1. orden

  orden, officiell utmärkelse som utdelas av ett lands statsöverhuvud; även tecken för en sådan utmärkelse.
 2. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).
 3. Tyska orden

  Tyska orden, tyska Deutscher Orden, latin Ordo domus Sanctae Mariae Theutonicorum, andlig riddarorden grundad av köpmän från Bremen och Lübeck under belägringen av Acre (nuvarande Akko) 1189–90.
 4. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).
 5. pidginspråk

  pidginspråk, en typ av reducerade språk som används i första hand för kommunikation mellan människor med olika modersmål.
 6. rättighet

  rättighet är både tillåtelse att göra något och skyldighet att följa regler.
 7. fonem

  fonem, språkljud som är distinktivt, dvs. används i ett språks ljudsystem för att skilja olika betydelser åt.
 8. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 9. hird

  hird, benämning på ett följe av fria krigare som genom frivillig trohetsed hade anslutit sig till en kung eller en annan mäktig man.
 10. medvetandegrad

  medvetandegrad, medicinsk term som beskriver vakenhetsgrad respektive reaktionsförmåga hos en patient vars medvetande är sänkt eller som är medvetslös.